PREPARACIÓ EXÀMENS OFICIALS

examens-oficials

exàmens oficials anglès
Acreditar el teu nivell de llengua amb un certificat és indispensable actualment tant en el món professional com si t’estàs preparant per entrar a la universitat. En aquests moments existeixen un gran nombre de titulacions que certifiquen el teu nivell d’idioma.
A Peralada English School et podràs preparar per a qualsevol exàmen oficial d’anglès:
Classes preparatives en grup, semi-particular o particular de 90 min o 120 min de duració a la setmana per la preparació dels exàmens de KET, PET, FCE i CAE.

KET

Cambridge English: Key (KET)

Un primer gran pas en l’aprenentatge de l’anglès
Nivell A2 (MECR)

El Cambridge English: Key (KET)és el primer examen d’anglès general dels cinc que ofereix Cambridge English, i correspon al nivell A2 en el Marc europeu comú de referència (MECR) per a les llengües, reconegut mundialment.

Aquest examen està orientat per a joves i adults amb coneixements bàsics de l’idioma. El Cambridge English: Key demostra que el candidat és capaç d’utilitzar l’anglès per comunicar-se en situacions senzilles i que té una bona base d’aprenentatge de l’anglès.

Preparar-se pel Cambridge English: Key permet adquirir les següents habilitats:

 • Entendre i utilitzar frases i expressions bàsiques
 • Presentar-se i contestar preguntes senzilles sobre detalls personals.
 • Interactuar amb parlants anglesos, sempre que parlin a poc a poc i amb claretat.
 • Escriure notes curtes i simples.

PET

Cambridge English: Preliminary (PET)

Anglès pràctic per a la vida diària
Nivell B1 (MECR)

El Cambridge English: Preliminary (PET) és el segon examen d’anglès general dels cinc que ofereix Cambridge English, i correspon al nivell B1 en el Marc europeu comú de referència (MECR) per a les llengües, reconegut mundialment.
Aquest examen està orientat per a joves i adults, i els aporta les competències que necessiten per comunicar-se amb eficàcia per treballar, per als estudis o per viatjar.

El Cambridge English: Preliminary demostra que els usuaris són capaços d’entendre informació senzilla i demostrar sensibilitat cap a les opinions, actituds i estats d’ànim que es presentin en anglès oral i escrit.

Preparar-se pel Cambridge English: Preliminary permet adquirir les següents habilitats:

 • Entendre els punts principals d’instruccions senzilles o anuncis públics.
 • Ser capaç d’espavilar-se en la majoria de situacions que poden tenir lloc durant viatges com a turista en països de parla anglesa.
 • Fer preguntes senzilles i participar en converses en entorns laborals.
 • Escriure cartes, correus electrònics o notes sobre temes quotidians.

FCE

Cambridge English: First (FCE)

Prepara’t per triomfar al món real!
Nivell B2 (MECR)

El Cambridge English: First (FCE) és el tercer examen d’anglès general dels cinc que ofereix Cambridge English, i correspon al nivell B2 (mig-alt) en el Marc europeu comú de referència (MECR) per a les llengües, reconegut mundialment.

Aquest examen està orientat per a joves i adults, i és ideal per a aquells que vulguin treballar o estudiar en un entorn de parla anglesa. Demostra que el candidat comença a tenir un clar domini de la llengua.

Preparar-se pel Cambridge English: First permet adquirir les següents habilitats:

 • Entendre les idees principals de textos complexos.
 • Mantenir una conversa sobre diversos temes, expressar opinions i argumentar.
 • Produir textos clars i detallats, expressar opinions i explicar els avantatges i desavantatges des de diferents punts de vista.

CAE

Cambridge English: Advanced (CAE)

Anglès per a persones amb un alt rendiment en l’àmbit professional i acadèmic
Nivell C1 (MECR)

El Cambridge English: Advanced (CAE) és el quart examen d’anglès general dels cinc que ofereix Cambridge English, i correspon al nivell C1 (nivell alt) en el Marc europeu comú de referència (MECR) per a les llengües, reconegut mundialment.

Aquest examen està orientat per a joves i adults, i és un examen per a estudiants de nivell avançat. Demostra a les universitats i empreses que disposes de les habilitats lingüístiques necessàries per treballar en entorns acadèmics i professionals exigents.

Preparar-se pel Cambridge English: Advanced (CAE) permet adquirir les següents habilitats:

 • Seguir un curs acadèmic a nivell universitari.
 • Comunicar-se de manera efectiva a nivell professional.
 • Participar amb plena confiança en reunions de treball o tutories i seminaris acadèmics.
 • Portar a terme investigacions complexes o que constitueixin un repte personal.
 • Expressar-se amb un alt nivell de fluïdesa.
 • Reaccionar de manera adequada davant de diferents situacions culturals i socials.

CPE

Cambridge English: Proficiency (CPE)

Demostra que tens un nivell excepcional d’anglès!
Nivell C2 (MECR)

El Cambridge English: Proficiency (CPE) és l’examen de nivell més alt que ofereix Cambridge English, i correspon al nivell C2 (nivell superior) en el Marc europeu comú de referència (MECR) per a les llengües, reconegut mundialment.
El Cambridge English: Proficiency està orientat per a joves i adults, i prova que el candidat disposa d’una habilitat excepcional en anglès, similar a la fluïdesa i sofisticació d’un parlant nadiu culte.

Preparar-se pel Cambridge English: Proficiency (CPE) permet adquirir les següents habilitats:

 • Comprendre amb facilitat tot el que sentiu o llegiu, fins i tot els aspectes més subtils de textos complexos.
 • Redactar notes molt completes amb gran precisió durant una presentació.
 • Entendre les referències col·loquials i culturals.
 • Parlar sobre temes complexos sense dificultat.
 • Expressar-se amb precisió i gran fluïdesa, i adaptar el to i l’estil al moment adequat.

Sol·licitar més informació